ใบรับรองอุตสหกรรมสีเขียว ระดับ3 บริษัท พี แอนด์ เอส แบไรท์ ไมน์นิ่ง จำกัด 2564-2567 (28/09/2021)  
 
ไม่มีภาพ