PRODUCTS | Barite/Baryte | Dolomite   | Silica Sand | Limestone | Zinc / Silver / Copper | Iron ore | Coal


แบไรท์  ( BaSO4)
ข้อมูลทั่วไป
แบไรท์มาจากชื่อภาษากรีก ซึ่งแปลว่าหนัก เนื่องจากแบไรท์เป็นแร่ที่มีความถ่วงจำเพาะสูงกว่าปกติ (ความถ่วงจำเพาะ คือค่าความหนาแน่นของแร่ วัดได้จากการเทียบน้ำหนักของแร่กับน้ำหนักของน้ำที่ปริมาตรเท่ากัน)

ส่วนประกอบของแร่แบไรท์คือแบเรียมซัลเฟต (BaSO4) โดยทั่วไปแร่แบไรท์มีสีขาวขุ่นหรือหลากสี อย่างไรก็ตาม อาจปรากฏ เป็นสีอื่นๆ ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งปลอมปนตกค้าง ระหว่างที่แร่ตกผลึก แร่แบไรท์มีค่าความแข็ง 3-3.5 และมีความหนาแน่นสูง จึงทำให้เป็นแร่ ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้หลากหลาย

แร่แบไรท์มักนำมาใช้ในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ เนื่องจากมีค่าความถ่วงจำเพาะสูง (4.2) กลุ่มบริษัทแพนด์ส ผลิตแร่แบไรท์สำหรับอุตสาหกรรมเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ สี กระดาษ ยาง พรมน้ำมัน และการทอผ้า แหล่งแร่ของบริษัทตั้งอยู่ ที่จังหวัดเลย เชียงใหม่ กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และประเทศลาว

ประโยชน์การใช้งาน
โดยทั่วไปแร่แบไรท์มักนำมาใช้เป็นโคลนสำหรับประสานในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งต้องผ่านกระบวน การบด ให้ละเอียดและผสมเข้ากับน้ำรวมทั้งสารเคมีและแร่ชนิดอื่นๆ เสียก่อน หลังจากนั้นจึงลำเลียงผ่าน ปั้มแรงดันสูงลงหลุมเจาะ น้ำหนักของแร่จะช่วยลดแรงดันของน้ำมันและก๊าซจากหลุมเจาะในประเทศไทย แร่แบไรท์มีประโยชน์เพื่อการขุดเจาะน้ำมันเป็นหลัก อย่างไรก็ตามปริมาณการซื้อขาย แร่แบไรท์ที่ใช้ทำโคลนเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ขึ้นอยู่กับแนวโน้ม ของอุตสาหกรรมน้ำมันและราคาเชื้อเพลิง


นอกจากนี้ยังมีการใช้แร่แบไรท์ในอุตสาหกรรมสี เคลือบเงา พลาสติก การผลิตแก้ว และช่วยลดการแผ่รังสีจากจอคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ อีกทั้งเป็นส่วนประกอบในการทำ สารเคมีแบเรียม

แร่แบไรท์มีคุณสมบัติในการดูดซับรังสีเอ็กซ์และแกมมา จึงใช้เป็นยารับประทาน ก่อนการเอ็กซเรย์ลำไส้และกระเพาะอาหาร แร่แบไรท์สามารถนำไปผสมกับซีเมนต์ เพื่อทำบรรจุภัณฑ์เก็บสารกัมมันตภาพรังสี รวมทั้งยังใช้ในการผลิตผ้าเบรกและคลัทช์ สำหรับรถยนต์ รถบรรทุก

แหล่งแร่แบไรท์ มีอยู่ทั่วโลก หลังจากทำเหมือง แร่ดิบจะถูกจัดส่ง ไปยังโรงแต่งแร ่เพื่อลดขนาดให้เหลือเพียง 3-74 ไมครอน แบเรียมซัลเฟตบริสุทธิ์มีค่าความถ่วงจำเพาะ 4.5 กรัม/ ซม3 ส่วนแบไรท์ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันต้องมีค่า ความถ่วงจำเพาะอย่างต่ำ 4.2 กรัม/ ซม3 แร่แบไรท์ควรได้รับการตรวจสอบปริมาณ สารปนเปื้อนจำพวกซีเมนต์ ซิเดอไรต์ ฟิโรไทต์ ยิปซัม หรือแอนไฮไดรต์ ก่อนนำไปใช้ ในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน


Mining and Productions
PANDS GROUP  เป็นผู้ถือประทานบัตรแหล่งแร่แบไรท์มากที่สุดในประเทศไทย โดยใช้ชื่อบริษัท พี แอนด์ เอส แบไรท์ไมน์นิ่ง จำกัด ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ รวมถึงสาธารณรัฐประชาชนลาว และดำเนินการทำเหมือง แบไรท์ และ โรงงานบดแร่ เพื่ออุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ,ผ้าเบรค,สี,อื่นๆ โดยมีการรับรองคุณภาพจาก API และ ม.อ.ก. (มาตรฐานอุตสาหกรรม) รวมถึงมาตรฐานการบริหารการจัดการและสิ่งแวดล้อม   ISO 14000-2004 | 9001-2000    ลักษณะการทำเหมืองจะทำแบบ เหมืองอุโมงค์และเหมืองเปิด สามารถผลิตแร่ได้พอเพียงต่อความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการส่งออกไปยังต่างประเทศ

MINE LOCATION ORE RESERVES (TONS) Year 2008 MINING CAPACITY (TONS/M)
  .  
 
Chaing Mai < 6,000,000 15,000
Phrae < 5,000,000 15,000
Tak Exploration  
chaing Mai < 2,000,000 20,000
Kanchanaburi Exploration  
Nakhon Si Thammarat < 5,000,000 20,000
Laos < 2,000,000 6,000
Total < 20,000,000 71,000
SPECIFICATION API 13A -Oil Well Drilling Fluid Material  
Note: Mining operations are upon demands