•PRODUCTS | Barite/Baryte | Dolomite   | Silica Sand | Limestone | Zinc / Silver / Copper | Iron ore | Coal


สังกะสี เงิน และทองแดง
ข้อมูลทั่วไป
สังกะสี คือธาตุเคมีสีน้ำเงินเทา หมายเลขอะตอม 30 เนื้อจะเปราะเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิห้อง และมีความยืดหยุ่นเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส กล่าวคือ สามารถดัดสังกะสีให้โค้งงอได้โดยไม่แตกหัก สังกะสีเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ค่อนข้างดี ทนทานต่อการกัด กร่อนของอากาศและน้ำ จึงใช้เคลือบเหล็กเพื่อป้องกันสนิมได้ สังกะสีประกอบขึ้นจากแร่จำนวนมาก ได้แก่ ซิงค์ซัลเฟต ซิงค์คาร์บอเนต ซิงค์อ๊อกไซด์ สังกะสีเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อทั้งร่างกายมนุษย์และสัตว์ เนื่องจากช่วยในการเจริญเติบโตของผิวหนัง กระดูก และอวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งช่วยในการทำงานของเอนไซม์ ร่างกายใช้สังกะสีสังเคราะห์อาหาร ถ้าสัตว์ตัวใดมีปริมาณ สังกะสีต่ำกว่าเกณฑ์ มันจะต้องกินอาหารเพิ่มขึ้นอีก 50% เพื่อให้มีน้ำหนักเท่ากับสัตว์ตัวอื่นที่มีปริมาณสังกะสีเหมาะสม ร่างกายต้องการสังกะสีประมาณ 0.003% เพื่อสุขภาพที่ดี เมื่อนำสังกะสีผสมเข้ากับโลหะชนิดอื่น จะทำให้โลหะชนิดนั้น แข็งแรงและทนทานกว่าเดิม ตัวอย่างเช่น ทองเหลืองประกอบขึ้นจากทองแดงและสังกะสีประมาณ 20 – 45%

เงิน ใช้ประโยชน์ในการทำภาชนะและเครื่องประดับ มาเป็นเวลาหลายพันปี เงินบริสุทธิ์เป็นโลหะซึ่งทำหน้าที่ สะท้อนแสงได้ดีที่สุด ในสมัยโบราณจึงนิยมใช้เงินทำกระจก อย่างไรก็ตาม โลหะเงินนั้นสกปรกง่ายและรวดเร็ว เมื่อใช้เป็นกระจก อาจก่อให้เกิดความรำคาญได้ เงินสเตอร์ลิงประกอบด้วยเงิน 92.5% และโลหะอื่นๆ โดยเฉพาะทองแดงอีก 5% นอกจากนี้เงินและทอง ยังใช้เป็นอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนในวงการถ่ายภาพใช้ประโยชน์ จากซิลเวอร์โบรไมต์และซิลเวอร์ไนเตรท ในสหรัฐอเมริกา ประมาณหนึ่งส่วนสามของโลหะเงิน ใช้สำหรับอุตสาหกรรม ภาพถ่าย เนื่องจากเงินสามารถนำกระแสไฟได้ดี (มากกว่าทองแดง) จึงใช้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ นอกจากนี้ ยังใช้เงินผสมเป็นสารอุดฟัน

ทองแดง พบได้บริเวณชั้นผิวดิน มีจำนวนมาก และราคาถูก จากคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ทองแดงเป็นแร่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทองแดงที่พบตามธรรมชาติจะประกอบด้วยกำมะถัน หรืออยู่ในรูปที่ผ่านการอ๊อกซิไดซ์แล้ว ทองแดงสามารถรวมตัวกับแร่ หรืออิออนอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายและทำให้เกิดเหมืองทองแดงขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยเอซูไรต์ มาลาไคต์ เทนนาไทต์ ชาล์โค-พิไรต์ และบอร์ไนต์

Zinc Silver Copper

ประโยชน์ใช้งาน
สังกะสี เป็นแร่ที่ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำและอากาศ ดังนั้นจึงใช้เคลือบเหล็กเพื่อกันสนิมได้ การบุโลหะนี้ทำได้หลายวิธี โดยส่วนใหญ่จะชุบโลหะลงในสังกะสีเหลว นอกจากนี้อาจใช้ไฟฟ้า หรือทาชั้นสังกะสีทับโลหะเหล็ก สังกะสีมักใช้เพื่อการบุโลหะ เป็นหลัก ต่อมาคือใช้เป็นโลหะผสมสำหรับทำทองเหลือง ส่วนที่เหลือจะใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสี สารเคมี การเกษตร ยาง จอโทรทัศน์ หลอดไฟฟลูโอเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย และเหรียญเพนนี

เงิน ใช้ประโยชน์ในการทำภาชนะและเครื่องประดับมาเป็นเวลาหลายพันปี เงินบริสุทธิ์เป็นโลหะซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสง ได้ดีที่สุด ในสมัยโบราณจึงนิยมใช้เงินทำกระจก อย่างไรก็ตาม โลหะเงินนั้นสกปรกง่ายและรวดเร็ว เมื่อใช้เป็นกระจก อาจก่อให้เกิดความรำคาญได้ เงินสเตอร์ลิงประกอบด้วยเงิน 92.5% และโลหะอื่นๆ โดยเฉพาะทองแดงอีก 5% นอกจากนี้ เงินและทองยังใช้เป็นอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนในวงการถ่ายภาพใช้ประโยชน์จากซิลเวอร์โบรไมต์และซิลเวอร์ไนเตรท ในสหรัฐอเมริกา ประมาณหนึ่งส่วนสามของโลหะเงินใช้สำหรับอุตสาหกรรมภาพถ่าย เนื่องจากเงินสามารถนำกระแสไฟได้ดี (มากกว่าทองแดง) จึงใช้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ นอกจากนี้ยังใช้เงินผสมเป็นสารอุดฟัน

ทองแดง ใช้สำหรับการผลิตสายเคเบิล สายไฟ สวิตช์ไฟ ท่อประปา เครื่องทำความร้อน หลังคา อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องจักรผลิตยาและสารเคมี โลหะผสม (เช่น ทองแดง และโลหะผสมชนิดใหม่ซึ่งประกอบด้วยเบริลเลียม 3% สามารถทนต่อแรง สั่นสะเทือนได้) พิมพ์หล่อโลหะผสม เคลือบกันสนิม เครื่องครัว และรองพื้นสำหรับนิกเกิล โครเมียม สังกะสี ฯลฯ ทองแดงบริสุทธิ์ ใช้เป็นตัวนำพลังงานในสายไฟและสายเคเบิล สายโลหะก่อสร้าง สายไฟมอเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ เคเบิลสื่อสาร วงจรไฟฟ้า ท่อประปา เครื่องทำความร้อน เครื่องปรับอากาศ หลังคา และอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆ โลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุก สังกะสี หรือตะกั่วสามารถนำไปใช้ในงานประปา ไฟฟ้า ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องประดับตกแต่ง เหรียญ อาวุธ และเครื่องอุปโภคบริโภค ทั่วไป ที่สำคัญทองแดงยังเป็นแหล่งอาหารจำเป็นสำหรับพืชและสัตว์อีกด้วย

Mining and Productions
PANDS GROUP ได้มีโครงการพัฒนาแหล่งแร่ Barite ที่ทางบริษัทดำเนินการทำเหมืองมากว่า 30 ปี  โดยการร่วมทุน กับบริษัทต่างชาติ   เพื่อเจาะสำรวจแร่ สังกะสี,เงิน,ทองแดงและตะกั่ว ซึ่งเป็นแร่ที่มีมูลค่าทางเศรฐกิจ โครงการเจาะสำรวจจะเริ่มในปี 2551 โดยจะเริ่มทำประชาพิจารย์,แผนงานเจาะสำรวจและรายงานสิ่งแวดล้อม โดยมีพื้นที่กว่า 20,000 ไร่ ตามคำขออนุญาต อาชญาบัตรพิเศษ เลขที่ 3/2551 และ 4/2551 ตั้งอยู่ที่จังหวัดเลย และ อีกกว่า 500 ไร่ ตามคำขอประทานบัตรเลขที่ 13/2539 และ19/2539 ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากเจาะสำรวจแล้วในหนึ่งปี วิศวกรเหมืองแร่ และ นักธรณีวิทยาของกลุ่มบริษัท แพนด์ส และ บริษัทร่วมทุนจะประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนทำเหมืองและผลิตต่อไป จากรายงานทางธรณีวิทยาและผลสำรวจเบื้องต้น ของแหล่งแร่จังหวัดเชียงใหม่มี ชั้นหินบริเวณแหล่งแร่เป็นหินชั้น ชนิดหินดินดาน หินทรายและหินปูนชั้นบางมีหินแปรชนิดฟิลไลต์ หินควอร์ตไซต์ และส่วนแหล่งแร่จังหวัดเลยมีชั้นหินบริเวณแหล่งแร่ เป็นหินตะกอนหรือหินชั้น(Sedimentary Rocks) ยุคคาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous Period) ได้แก่หินทราย หินดินดาน หินปูนชั้นบาง สีน้ำตาล เทาขาว โครงการเจาะสำรวจ คาดว่าจะเสร็จภานในปี 2553 รายระเอียดของการเจาะสำรวจสามารถดูได้ใน web site PANDS

MINE LOCATION ORE RESERVES (TONS) Year 2008 MINERALS
  .  
 
Chaing Mai Exploration Copper,Zinc
Loei Exploration Zinc,Silver,Lead
Nakhon Si Thammarat Exploration Zinc,Lead
Laos Exploration Copper,Zinc