•PRODUCTS | Barite/Baryte | Dolomite   | Silica Sand | Limestone | Zinc / Silver / Copper | Iron ore | Coal


โดโลไมต์ (CaMg(CO3)2 

ข้อมูลทั่วไป
โดโลไมต์ประกอบด้วยแคลเซียม (CaCO3) 54.35% และแมกนีเซียมคาร์บอเนต (MgCO3) 45.65% โดโลไมต์สามารถ นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตและถลุงเหล็ก ซีเมนต์ แก้ว ปุ๋ยเคมี และอาหารสัตว์

ค่าความถ่วงจำเพาะของแร่โดโลไมต์คือ 2.85 มีค่าความแข็ง 4 ซึ่งมากกว่าทองแดงแต่น้อยกว่าเหล็กรูปพรรณ

ประโยชน์ใช้งาน
แร่โดโลไมต์ใช้เป็นหินประดับตกแต่ง ส่วนผสมคอนกรีต แหล่งของแมกนีเซียมอ๊อกไซด์ อีกทั้งใช้ในการถลุงเหล็กแทนหินปูน ซึ่งมีราคาแพงและหายาก นอกจากนี้แร่โดโลไมต์ยังสามารถลดความเป็นกรดในดินได้อีกด้วย

เนื่องจากแร่โดโลไมต์มีความแข็งและหนาแน่นสูง จึงนำมาใช้ใน อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อีกทั้งยังเป็นใช้เป็นสารฟิลเลอร์ (Filler) ในอุตสาหกรรมแอสฟัลท์และคอนกรีต แร่โดโลไมต์เป็นแหล่งของแมกนีเซียม ซึ่งใช้ในการผลิตแก้วและเซรามิค เกษตรกรใช้โดโลไมต์เพื่อควบคุมความเป็นกรด และด่างในดิน ส่วนอุตสาหกรรมเคมีใช้แร่นี้ในการผลิตเกลือแมกนีเซียม รวมทั้งแมกนีเซียและ แมกนีเซียมอ๊อกไซด์ (MgO) ซึ่งใช้ในวงการเภสัชกรรม

ในประเทศอังกฤษ แร่โดโลไมต์เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตแมกนีไซต์ โดยอาศัยการทำปฏิกิริยาระหว่างโดโลไมต์ และน้ำทะเล เราสามารถสกัด แร่แมกนีเซียมจากโดโลไมต์ได้เช่นกันโดยวิธีการ Fero-silicon

Geology
แหล่งแร่โดโลไมต์ ของ PANDS GROUP ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งแร่เกิดในชั้นหิน ยุคเพอร์เมียน ประกอบด้วยหินโดโลไมต์ หินอ่อน หินฟิลไลต์ และหินควอร์ตไซต์ แร่โดโลไมต์ มีสีขาว เหลือง และชมพู มีเนื้อแน่นแข็ง มีผลวิเคราะห์ทางเคมีโดยเฉลี่ย CaO 30-31% MgO 20.5-21.0% และความแข็ง 3.5-4.0 การเกิดของแร่โดโลไมต์ เกิดแบบโดโลมิไตเซชั่น (Dolomitization) โดยมีการแทนที่ของธาตุแมกนีเซียม ในแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) จากน้ำทะเลที่มีปริมาณแมกนีเซียมสูงอย่างสมบูรณ์ ภายหลังมีการแปรเปลี่ยนภายใต้ความร้อน และความกดดันสูงมาก จนเกิดเป็นแหล่งแร่โดโลไมต์ขนาดใหญ่และเป็นเนื้อเดียวตลอด ปริมาณแหล่งแร่สำรอง ของ PANDS GROUP ที่จังหวัดกาญจนบุรีมีประมาณ 150 – 200 ล้านเมตริกตัน

Mining and Production

แหล่งแร่โดโลไมต์ของ PANDS GROUP อยู่ที่จังหวัด กาญจนบุรี เป็นแหล่งแร่ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย เป็นแหล่งแร่ที่มีคุณภาพสูงสม่ำเสมอ (Homogeneous) ทั้งแหล่ง ลักษณะการทำเหมืองจะทำแบบเหมืองเปิด (open pit) และขั้นบันได (Benching Method) ตามหลักวิชาการ และมาตรฐาน วิศกรรมเหมืองแร่ ซึ่งแร่ที่ได้จากการทำเหมือง จะถูกนำมาบดย่อยลดขนาด และคัดขนาดให้เหมาะสม กับความต้องการของลูกค้า โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้รูปทรงของก้อนแร่ เหมาะต่อการนำไปใช้งาน กำลังการผลิตโดยมวลรวม ของเหมืองแร่โดโลไมต์ ในนามบริษัท พี.แอนด์เอส. โดโล-ไลม์ จำกัด ประมาณปีละ 800,000-1,000,000 เมตริกตัน ผลิตภัณฑ์โดโลไมต์ของ PANDS GROUP สามารถนำไปใช้ได้หลายอุตสาหกรรม โดยมีแร่ก้อนที่นำไป ใช้ในอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก ,แร่บดละเอียด และ หยาบ นำใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตวัสดุก่อสร้าง ,ผลิตกระจกแผ่นเรียบ และการเกษตรกรรม ด้วยมาตรฐานการทำเหมืองและการผลิต อย่างนักพัฒนา เราเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ที่ทำเหมือง โดโลไมต์ ที่ได้รับการพิจรณาให้เป็นเหมืองดีเด่นปี2551 และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ในด้านการบริหาร จัดการคุณภาพ ISO 9001-2000 และการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ISO 14001-2004

MINE LOCATION ORE RESERVES (TONS) Year 2008 MINING CAPACITY (TONS/M)
  .  
 
Kanchanaburi 200,000,000 136,000
SPECIFICATION CHEMICAL ANALYSIS SIZE
MgO 21.00 % Min 325 Mesh
CaO 30.00 % Min 150 Mesh
SiO2 0.05 % Max 40-80 Mesh
Al2O3 0.02 % Max 16-150 Mesh
Fe2O3 0.05 % Max 0-6 mm
Total < 20,000,000 6-15 mm
Ceramic,Glass, Still Mill, Roof tile, Agricuture, Constructions 10-35 mm
  Granulated for Agriculture