•PRODUCTS | Barite/Baryte | Dolomite   | Silica Sand | Limestone | Zinc / Silver / Copper | Iron ore | Coal


แร่เหล็ก  (FeO)  (FeO)
Project JV PANDS  MATSA LAOS CO.,LTD.  YEAR 2008
ข้อมูลทั่วไป
แร่เหล็กประกอบด้วยเหล็กอ๊อกไซด์หลากสีสันตั้งแต่เทาเข้มไปจนถึงแดงสนิม แร่ดังกล่าวสามารถนำไปถลุงเป็นโลหะเหล็กได้ แร่เหล็กมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดเช่น แมกนีไทต์ (Fe304) ฮีมาไทต์ (Fe203) ลิโมไนต์ และซิเดอไรต์ ฮีมาไทต์เป็นแร่เหล็ก ที่มีมาก ตามธรรมชาติและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย แร่ฮีมาไทต์บางแหล่ง มีปริมาณเหล็กสูงถึง 66% จึงสามารถนำไปถลุงได้ทันที ปริมาณแร่เหล็กที่ผลิตทั่วโลกประมาณ 98% ถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับทำเหล็กกล้าใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป

ประโยชน์ใช้งาน

แร่เหล็กที่ได้จากการทำเหมืองส่วนใหญ่จะใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับทำเหล็กกล้า เนื่องจากตัวแร่เองไม่แข็งแรงและทนทาน พอที่จะนำไปก่อสร้างหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้โดยตรง ดังนั้นจึงต้องนำเหล็กดิบไปผสมกับธาตุต่างๆ เช่น ทังสเตน แมงกานีส นิกเกิล วานาเดียม และโครเมียม เพื่อทำให้เหล็กนั้นแข็งแรงและทนทานเพียงพอที่จะนำไปใช้ในงานก่อสร้าง การผลิตรถยนต์ รถบรรทุก รถไฟ และรางรถไฟ

แม้ว่าประโยชน์ด้านอื่นๆ ของแร่เหล็กอาจจะมีน้อยกว่า แต่เพียงเท่านี้ก็แสดงให้เห็น ถึงความสามารถของมนุษย์ ในการ นำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้

ส่วนเหล็กผงสามารถนำไปใช้ในงานโลหะกรรม การผลิต แม่เหล็ก อะไหล่รถ หรือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา แร่เหล็ก กัมมันตรังสี (เหล็ก 59) ใช้ทำยา การวิจัยด้านชีวเคมี และโลหกรรม เหล็กน้ำเงินใช้ทำผลิตภัณฑ์สี หมึกพิมพ์ พลาสติก อายแชโดว์ สีย้อมกระดาษ คราม สีวาดรูป ปุ๋ยเคมี น้ำยาเคลือบรถและอุปกรณ์ต่างๆ เหล็กอ๊อกไซด์สีดำใช้ผลิตสี น้ำยาขัดเงา งานโลหกรรม ผลิตภัณฑ์ยา น้ำหมึก และอุปกรณ์ ไฟฟ้า

Mining and Productions
กลุ่มบริษัทแพนด์สได้เริ่มเข้าสำรวจแหล่งแร่ใน สปป.ลาวตั้งแต่ปี 2545 โดยมีการสำรวจแหล่งแร ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต้นน้ำ เป็นหลัก อาธิเช่น ถ่านหิน, แร่สังกะสี, แร่ทองแดง, แร่แบไรท์ และแร่เหล็ก และในปี 2551 กลุ่มบริษัทแพนด์ส ได้รับใบอนุญาต สำรวจแหล่งแร่อย่างเป็นทางการจากกระทรวงป้องกันประเทศ (Ministry of Defense, Main Political Division of the Army) สปป.ลาว ให้เข้าสำรวจพื้นที่เขตทหารจำนวน 414 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่จะอยู่เขตเมืองไชยสมบูรณ์ แขวง เวียงจันท์ หางจากชายแดนด่านหนองคายประมาณ 250 กิโลเมตร

ผลการสำรวจเบื้องต้นได้พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีแหล่งแร่หลายชนิดที่มีมูลค่าทางเศรฐกิจโดยเฉพาะ แร่เหล็ก ซึ่งมีทั้ง Magnetite และ Hematite มีค่าเปอร์เซ็นเหล็กโดยเฉลี่ยประมาณ 62% มีปริมาณแร่สำรองไม่ต่ำกว่า 20,000,000 เมตรตริกตัน (ยี่สิบล้านเมตรตริกตัน)เป็นแหล่งแร่ที่มีศักยภาพสูง สามารถลงทุนในเชิงพานิชได้ ซึ่งกลุ่มบริษัทแพนด์ส โดย บริษัท พี แอนด์ เอส แบไรท์ ไมน์มิ่ง จำกัด ได้ดำเนินการขออนุญาตเพื่อลงทุนทำเหมืองและผลิตเพื่อการส่งออก กับกระทรวง ส่งเสริมการลงทุน โดยใช้ชื่อบริษัท ผาเหล็ก ไมน์นิ่ง จำกัด (PHA LEK MINING Co.,Ltd) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการขออนุญาต เสร็จภายในปี 2008 และจะดำเนินการผลิตและส่งออกได้ในปี 2009 โดยส่งออกมายังประเทศไทย เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ภายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศจีน

MINE LOCATION ORE RESERVES (TONS) Year 2008 PRODUCTION
  .  
 
Laos 60,000,000 Year 2009
SPECIFICATION CHEMICAL ANALYSIS SIZE
Iron (Fe) 62.00 % Basis 0 - 10 MM
Phosphorus (P) 0.10 % Max 10 - 40 MM
Sulphur (S) 0.05 % Max All your requirement
Silica (SiO2) 3.5 % Max  
Alumina (Al2O3) 3.5 % Max  
Moisture 8.0 % Max  

Specifications/Packaging
Ore Concentrade will transfer to local factories and export

Contact us
PANDS GROUP MINING AND MILLING COMPANIES
บริษัท พี แอนด์ เอส แบไรท์ไมน์นิ่ง จำกัด