วารสารแพนด์สฉบับที่ 24 กรกฎาคม - กันยายน 2564 (22/11/2021)  
  วารสารแพนด์สฉบับที่ 24 กรกฎาคม - กันยายน 2564