บริษัท พี.แอนด์ เอส.มิลลิ่ง จำกัด และ บริษัท พี.แอนด์ เอส.โดโล-ไลม์ จำกัด ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2564 (23/03/2022)  
  บริษัท พี.แอนด์ เอส.มิลลิ่ง จำกัด และ บริษัท พี.แอนด์ เอส.โดโล-ไลม์ จำกัด ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2564