รางวัล Green mining ปี 2565 บริษัท พี.แอนด์เอส. โดโล-ไลม์ จำกัด และ บริษัท พี.แอนด์.เอส.มิลลิ่ง จำกัด (17/10/2022)  
  รางวัล Green mining ปี 2565 บริษัท พี.แอนด์เอส. โดโล-ไลม์ จำกัด และ บริษัท พี.แอนด์.เอส.มิลลิ่ง จำกัด
ไม่มีภาพ