•SERVICES | Bulking service | Logistics | Milling

งานบดแร่
ข้อมูลทั่วไป

สเกลของโมส์
ใช้เป็นดัชนีวัดความแข็งของแร่ กล่าวคือ ความทนทานต่อการขูดขีด

Frierich Mohs (1773 – 1839) นักธรณีวิทยาชาวเยอรมันเป็นผู้คิดค้นสเกลนี้ขึ้นโดยใช้แร่ต้นแบบที่มีความแข็งต่างๆ กัน สเกลของโมส์กำหนดค่าตั้งแต่ 1 คือทนทานต่อการขูดขีดน้อยที่สุด จนถึง 10 คือทนทานต่อการขูดขีดมากที่สุด

ทัลก์เป็นแร่ที่มีค่าความแข็งน้อยที่สุด สามารถนำมาใช้เป็นแป้งทาตัวได้ ส่วนเพชรเป็นแร่ที่มีค่าความแข็งมากที่สุด ใช้สำหรับ ขุดเจาะวัสดุที่มีความหนาแน่นสูง สเกลของโมส์เป็นดัชนีเปรียบเทียบค่าความแข็งของแต่ละแร่ โดยวัดจากความทนทาน ต่อการขูดขีด ตัวอย่างเช่น ยิปซัม (ค่าความแข็ง 2) สามารถขีดทัลก์ (ค่าความแข็ง 1) ให้เป็นรอยได้ อย่างไรก็ตามทัลก์ ไม่สามารถทำให้ยิปซัมเป็นรอยได้ ส่วนแก้วซึ่งมีค่าความแข็ง 5.5 สามารถทำให้อะพาไทต์ (ค่าความแข็ง 5) เป็นรอย แต่ไม่สามารถ ขูดแร่ออร์โทเคลส เฟลด์สปาร์ (ค่าความแข็ง 6) ให้เป็นรอยได้

สำหรับผู้ที่ต้องการหาค่าความแข็งของแร่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ควรเริ่มจากการลองใช้แร่นั้นขูดอะพาไทต์ ถ้าขูดให้เป็นรอยได้ แสดงว่าแร่นั้นมีค่าความแข็งเท่ากับหรือมากกว่า 5 ในทางกลับกัน ถ้าอะพาไทต์สามารถขูดแร่นั้นเป็นรอยได้ แสดงว่าแร่ดังกล่าวมีค่าความแข็งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 หลังจากนั้นจึงทดสอบกับแร่ตัวอื่นๆ เพื่อหาค่าความแข็งที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

สารขัดถู หมายถึงวัสดุหรือแร่ที่ใช้ขัดผิวชิ้นงาน เพื่อให้ เกิดรูปทรงตามต้องการ โดยทั่วไปการขัดจะหมายถึง การทำให ้พื้นผิว ของวัสดุเรียบเป็นเงา แต่สารขัดถูอาจทำให้ผิววัสดุหยาบขึ้น ก็ได้

สารขัดถูมีประโยชน์ใช้สอยมากมายทั้งในครัวเรือน อุตสาหกรรม และแวดวงเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สาร ดังกล่าวมีลักษณะทางกายภาพ รวมทั้งส่วนประกอบทางเคมี ที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่มักใช้สารขัดถูในการบด ขัด ลับ ตัด และเจาะ

สารขัดถูมักเป็นแร่ที่มีค่าความแข็งสูงตั้งแต่ 7 ขึ้นไป หรือทำมาจากหินสังเคราะห์ซึ่งอาจมีคุณสมบัติทางกายภาพ และเคมีตรงกับแร่ธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น เพชรเป็นสารขัดถู ที่เกิดตามธรรมชาติ และยังผลิตขึ้นโดยโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนหินจำพวกพลอยและทับทิมก็เป็นแร่จากธรรมชาติเช่นกัน แต่ในปัจจุบันนิยมสังเคราะห์จากบ๊อกไซต์ อย่างไรก็ตาม แร่ที่มีค่าความแข็งน้อย เช่นแคลเซียมคาร์บอเนตก็สามารถใช้เป็น “สารขัดถู” ในยาสีฟันได้

แร่สำหรับขัดถู
อาจเกิดตามธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยลดความแตกต่าง ระหว่างแร่ทั้งสองประเภท สารขัดถูสังเคราะห์จำนวนมากมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับแร่ธรรมชาติ ในบางกรณีแร่ธรรมชาติ อาจมีคุณภาพด้อยกว่าเนื่องจากมีสิ่งปลอมปน นอกจากนี้แม้ว่าสารขัดถูบางชนิด (เช่น ซิร์โคเนีย อลูมินา) จะเกิดตามธรรมชาติ แต่มีปริมาณน้อย หายาก หรือกรรมวิธีในการผลิตต้องใช้ต้นทุนสูง ตัวอย่างสารขัดถูสังเคราะห์ได้แก่
- โบราซอน (คิวบิก โบรอน ไนไตรด์)
- เซรามิค
- คอรันดัม (อลูมินา หรืออลูมิเนียมอ๊อกไซด์)
- น้ำแข็งแห้ง
- ผงแก้ว
- ซิลิคอน คาร์ไบด์ (คาร์โบรันดัม)
- ซิร์โคเนีย อลูมินา

Abrasive minerals

Hardness Mineral Classification
  .  
 
10 Diamond  
9 Sapphire, Ruby, Corundum  
7.5-8 Beryl, Topaz, Aquamarine, Zircon, Tourline  
6.5-7 Olivine (Peridot), Jade, Spodumene (Kunzite), Epidote, Cassiterite, Quartz, Garnet  
6-6.5 Iron Pyrite, Rutile, Albite, Prehnite, Benitoite, Epidote, Cassiterite  
5.5-6 Turquoise, Hematite, Augite, Diopside, Moldavite, Feldspar, Titanium HARD
5-5.5 Goethite, Natrolite, Datolite, Analcime, Wollastonite, Apatite  
4.5-5 Apophyllite, Scheelite  
4-4.5 Platinum, Smithsonite, Wolframite, Fluorite  
3.5-4 Aragonite, Ankerite, Dolomite, Azurite, Malachite, Sphalerite, Chalcopyrite, Cuprite, Rhodochrosite, Strontianite, Stilbite, Heulandite, Mimetite  
3-3.5 Barite, Celestite, Cerussite, Atacamite  
3 Wulfenite, Vanadinite, Bornite, Calaite MEDIUM
2.5-3 Gold, Silver, Copper, Galena, Anglesite, Mica Phlogopite, Aluminium  
2.5 Micas (Biotite,Lepidolite)  
2-2.5 Cinnabar, Amber, Mica Muscovite  
2 Sulfur, Gysum  
1.5-2 Molybdenite  
1-2 Aurichalcite, Talc SOFT

Grinding and Crushing Services
กลุ่มบริษัทแพนด์สได้พัฒนาโรงงานแต่งแร่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินแร่ในประเทศไทย โดยการนำแร่มาผ่ามกระบวนการแต่งแร่ ด้วยวิธีการ ย่อยและคัดขนาด (Crushing and Screening), ลอยแร่ (Flotation), บดแร่ (Grinding), และแยกขนาดด้วยลม (Air Separator) จากประสพการณ์กว่า 30 ปี เราได้สร้างบุคลากรที่มีความชำนาญเรื่องการแต่งแร่ให้ได้คุณภาพเหมาะสม ต่อการนำไปใช้ ในอุตสาหกรรมต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะบริษัทขุดเจาะน้ำมัน ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ได้ใช้บริการเรามากว่า 25 ปี รวมถึงอุตสาหกรรมเซรามิคและไฟเบอร์ซิเมนต์ ในประเทศไทย ปัจจุบันกลุ่มบริษัทแพนด์สมีความเชี่ยวชาญ sด้านการบดแร่ที่มีความแข็งตั้งแต่ 1 ถึง 7 ( Mohs Scale) และยังให้บริการบดแร่ทั่วกับลูกค้าเช่น barites, dolomite, limestone, silica sand, quartz, feldspar, calcite, gypsum, graphite, fluorite, coal, gangue, granite, phosphate ore, manganese metal, ferromanganese, slag, orthoclase, marble, potash, iron ore, etc.

PANDS FACILITIES

Factory Location Loei Tak Khanchanaburi Ayutthaya Nakorn si thammarat Total Capacity(Tons/M)
Roller Mill (Units) 2 2 1 6 2 84000
Ball Mill (Units)       1   10000
Crushing Plant (Units) 1 1 1     240000
Sizing Plant (Units)     1     30000
Jigging Plant (Units) 1         5000
Capacity (Tons/M) 85000 90000 136000 46000 12000 369000